Z dniem 16 stycznia 2023 r. wprowadzamy korektę rozkładów jazdy, obejmującą linie 13, 14, 15, 16, 27, 28, 32, 33, 34, 45, 46, 46A, 48 i 51. W większości przypadków korekty mają charakter kilkuminutowych przesunięć, związanych z dokonywaniem przesiadek lub poprawą obsługi pasażerskiej. Zgodnie z postulatami pasażerów skorygowano obsługę wieczornej zmiany w KWK Chwałowice linią 15 oraz rozwozy z centrum handlowego Galeria Śląska przy kąpielisku Ruda po godzinie 20:00. Równocześnie skomunikowano ciąg między Golejowem a Chwałowicami i Boguszowicami w godzinach wieczornych oraz umożliwiono przesiadki z linii 52 na linię 48 w kierunku Nowin po 22:00. Kilkuminutowe korekty na linii 34 wynikają z chęci lepszego dopasowania do zmienionych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego rozkładów jazdy w kierunku Gliwic. Na wniosek gminy Lyski obejmuje się obsługą komunikacyjną odcinek Zwonowice – Lyski, zapewniając tym samym dostępność gminy Lyski w weekendy. Pozostałe korekty minutowe wynikają z chęci unikania dużych przerw pomiędzy kursami autobusów lub mają na celu zmniejszenie ryzyka opóźnień. Bardzo ważną zmianą jest uzupełnienie obsługi Ochojca w niedzielne poranki poprzez likwidację kilkugodzinnej dziury pomiędzy kursami.

Niewielkie ograniczenia, które są wprowadzane na wybranych liniach, wynikają z konieczności gospodarnego wydatkowania środków. Likwidacji ulegają kursy lub ich fragmenty cieszące się najmniejszym zainteresowaniem lub też te kursy w godzinach szczytu, których napełnienia są wyraźnie niższe niż w porównywalnych kursach w godzinach szczytu. Część ograniczeń dotyczy wyłącznie dni wolnych od nauki szkolnej, kiedy zapotrzebowanie na przewozy w ujęciu całkowitym znacznie spada.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian zamieszczonymi poniżej.

 

ZMIANY W DNI ROBOCZE

Linia 13

 • Kurs z godziny 4:33 ulega likwidacji (obsługę Ochojca, Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)
 • Kurs z Boguszowic z godziny 20:04 zostaje przesunięty na 19:47

Linia 14

 • Uruchamia się nowy kurs z Placu Wolności o godzinie 4:24, w wariancie przez Grabownię, kurs skrócony do Pl. Wolności
 • Kurs z dworca autobusowego z godziny 20:26 zostaje przesunięty na 20:16
 • Kurs z dworca autobusowego z godziny 19:11 zostaje przesunięty na 19:26

Linia 15

 • Kurs z Boguszowic z godziny 21:12 zostaje przesunięty na 21:08
 • Kurs z Chwałowic z godziny 22:06 zostaje przesunięty na  22:11

Linia 16

 • Kurs z godziny 6:55 zostaje oznaczony jako „S” (kursuje w dni robocze nauki szkolnej)
 • Kurs z godziny 14:35 zostaje przesunięty na godzinę 14:45
 • Kurs z godziny 15:00 zostaje przesunięty na godzinę 15:15
 • Kurs z godziny 15:23 ulega likwidacji

Linia 24

 • Kurs z godziny 6:57 z Paruszowca zostaje oznaczony jako „S” (kursuje w dni robocze nauki szkolnej)
 • Kurs z godziny 8:10 z Niewiadomia zostaje oznaczony jako „S” (kursuje w dni robocze nauki szkolnej)
 • Kurs z godziny 14:32 z Paruszowca zostaje oznaczony jako „S” (kursuje w dni robocze nauki szkolnej)
 • Kurs z godziny 15:28 z Niewiadomia zostaje oznaczony jako „S” (kursuje w dni robocze nauki szkolnej)

Linia 27

 • Kurs z Lysek z godziny 15:20 zostaje przesunięty na 15:25 z Lysek
 • Kurs z Lysek z godziny 19:52 będzie kursował wyłącznie w dni robocze szkolne
 • Kurs z Gaszowic z godziny 20:10 będzie kursował wyłącznie w dni robocze szkolne

Linia 32

 • Kurs z godziny 5:00 z Grabowni ulega skróceniu, będzie realizowany na odcinku Plac Wolności – Boguszowice Osiedle, odjazd z Pl. Wolności o godzinie 5:17 (obsługę Ochojca, Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)
 • Kurs z Placu Wolności z godziny 20:22 zostaje przesunięty na 20:30
 • Kurs z Placu Wolności z godziny 21:12 zostaje przesunięty na 21:17

Linia 33

 • Kurs ze Świerklan z godziny 19:53 zostaje przesunięty na 20:08

Linia 34

 • Kurs z Rybnika z godziny 6:11 zostaje przesunięty na 6:13
 • Kurs z Rybnika z godziny 13:53 zostaje przesunięty na 13:55
 • Kurs z Rybnika z godziny 15:23 zostaje przesunięty na 15:25
 • Kurs z Rybnika z godziny 16:53 zostaje przesunięty na 16:55
 • Kurs z Wilczy z godziny 6:49 zostaje przesunięty na 6:51
 • Kurs z Wilczy z godziny 8:48 zostaje przesunięty na 8:52
 • Kurs z Wilczy z godziny 12:48 zostaje przesunięty na 12:51
 • Kurs z Wilczy z godziny 14:48 zostaje przesunięty na 14:51
 • Kurs z Wilczy z godziny 16:18 zostaje przesunięty na 16:21
 • Kurs z Wilczy z godziny 17:48 zostaje przesunięty na 17:51

Linia 45

 • Kurs z godziny 8:05 z Kłokocina będzie przesunięty na 8:00 i realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 8:59)
 • Kurs z godziny 9:10 ze Zwonowic będzie realizowany o 9:00 z Lysek jako wydłużony (od Zwonowic w obecnym planie)
 • Kurs z godziny 10:05 z Kłokocina będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 11:04)
 • Kurs z godziny 11:50 ze Zwonowic będzie realizowany w wydłużonej relacji Lyski - Zwonowice - Chwałęcice - Śródmieście - Gotartowice - Kłokocin i w zmienionej godzinie – z Lysek o 11:25 (odjazd ze Zwonowic 11:35)
 • Kurs z dworca autobusowego z godziny 11:07 zostaje przesunięty na 10:42
 • Kurs z godziny 11:55 z Kłokocina ozstaje przesunięty na 11:40 i będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 12:39)
 • Kurs z godziny 13:00 ze Zwonowic będzie realizowany o 12:50 z Lysek jako wydłużony (od Zwonowic w obecnym planie)
 • Kurs z godziny 16:44 z Boguszowic Starych do Kłokocina zostaje przesunięty na godzinę 16:48

Linia 46

 • Kurs z Boguszowic z godziny 17:26 ulega likwidacji (w jego miejsce zostanie zrealizowany kurs linii 46A)

Linia 46A

 • Zmieniona zostaje trasa – w Śródmieściu autobus zostanie skierowany do przystanku Śródmieście Sąd (zamiast do Chrobrego), w trasie powrotnej autobus będzie rozpoczynał trasę przy Sądzie (zamiast na 3-go maja) – godziny przejazdów na podstawowej części trasy (Boguszowice – Meksyk Kamyczek oraz Policja – Boguszowice) nie ulegają zmianie
 • Uruchomiony zostaje dodatkowy kurs o 17:26 z Boguszowic (w miejsce kursu linii 46)

Linia 48

 • Kurs z Boguszowic z godziny 22:16 zostaje przesunięty na 22:21

Linia 51

 • Kurs z godziny 7:26 z przystanku Gotartowice zostaje oznaczony jako „S” (kursuje w dni robocze nauki szkolnej)
 • Kurs z Gotartowic z godziny 15:11 ulega likwidacji
 • Kurs z Gotartowic z godziny 15:31 zostaje przesunięty na 15:26
 • Kurs w dworca autobusowego z godziny 15:45 ulega likwidacji na odcinku od dworca autobusowego do Gotartowic, na odcinku od Gotartowic do dworca autobusowego będzie realizowany w obecnym planie (odjazd z przystanku Gotartowice 16:06)

ZMIANY W SOBOTY

Linia 13

 • Kurs z godziny 4:33 ulega likwidacji (obsługę Ochojca, Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)

Linia 14

 • Uruchamia się nowy kurs z Placu Wolności o godzinie 4:24, w wariancie przez Grabownię, kurs skrócony do Pl. Wolności

Linia 28

 • Kurs z Rydułtów z godziny 5:00 ulega skróceniu, pojedzie w relacji Rydułtowy – Rybnik Śródmieście Policja
 • Kurs z przystanku Rybnik Maroko-Nowiny z godziny 13:20 ulega likwidacji
 • Kurs z przystanku Rybnik Maroko-Nowiny z godziny 21:20 ulega likwidacji
 • Kurs z Paruszowca z godziny 6:15 ulega likwidacji
 • Kurs z Paruszowca z godziny 14:10 ulega likwidacji
 • Kurs z Paruszowca z godziny 22:13 ulega likwidacji

Linia 32

 • Kurs z godziny 5:05 z Grabowni ulega skróceniu, będzie realizowany na odcinku Plac Wolności – Boguszowice Osiedle, odjazd z Pl. Wolności o godzinie 5:17 (pięć minut wcześniej – obsługę Ochojca, Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)

Linia 45

 • Kurs z godziny 12:55 z Kłokocina będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 13:54)
 • Kurs z godziny 14:20 ze Zwonowic będzie realizowany o 14:10 z Lysek jako wydłużony (od Zwonowic w obecnym planie)
 • Kurs z godziny 16:35 z Kłokocina będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 17:34)
 • Kurs z godziny 17:50 ze Zwonowic będzie realizowany o 17:40 z Lysek jako wydłużony (od Zwonowic w obecnym planie)
 • Kurs z godziny 21:00 z Kłokocina będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 21:59)
 • Kurs z godziny 22:15 ze Zwonowic będzie realizowany o 22:05 z Lysek jako wydłużony (od Zwonowic w obecnym planie)

ZMIANY W NIEDZIELE

Linia 13

 • Kurs z godziny 4:33 ulega likwidacji (obsługę Ochojca, Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)
 • Kurs z godziny 6:18 ulega likwidacji (obsługę Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)

Linia 14

 • Uruchamia się nowy kurs z Placu Wolności o godzinie 4:24, w wariancie przez Grabownię, kurs skrócony do Pl. Wolności
 • Uruchamia się nowy kurs z Placu Wolności o godzinie 6:18, w wariancie przez Grabownię, kurs skrócony do Pl. Wolności

Linia 28

 • Kurs z przystanku Rybnik Maroko-Nowiny z godziny 5:30 ulega likwidacji
 • Kurs z przystanku Rybnik Maroko-Nowiny z godziny 13:20 ulega likwidacji
 • Kurs z Rydułtów z godziny 20:50 ulega skróceniu, pojedzie w relacji Rydułtowy – Rybnik Śródmieście Policja
 • Kurs z Paruszowca z godziny 6:15 ulega likwidacji
 • Kurs z Paruszowca z godziny 14:10 ulega likwidacji
 • Kurs z Paruszowca z godziny 22:13 ulega likwidacji

Linia 32

 • Kurs z godziny 5:05 z Grabowni ulega skróceniu, będzie realizowany na odcinku Plac Wolności – Boguszowice Osiedle, odjazd z Pl. Wolności o godzinie 5:17 (pięć minut wcześniej – obsługę Ochojca, Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)
 • Kurs z godziny 6:45 z Grabowni ulega skróceniu, będzie realizowany na odcinku Plac Wolności – Boguszowice Osiedle, odjazd z Pl. Wolności o godzinie 7:08 (pięć minut później – obsługę Ochojca, Grabowni i Golejowa przejmie nowy kurs linii 14)

Linia 45

 • Kurs z godziny 12:55 z Kłokocina będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 13:54)
 • Kurs z godziny 14:20 ze Zwonowic będzie realizowany o 14:10 z Lysek jako wydłużony (od Zwonowic w obecnym planie)
 • Kurs z godziny 16:35 z Kłokocina będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 17:34)
 • Kurs z godziny 17:40 ze Zwonowic będzie realizowany jako wydłużony w planie przesuniętym, tj. o 17:40 z Lysek (od Zwonowic 10 minut później)
 • Kurs z godziny 21:00 z Kłokocina będzie realizowany w wydłużonej relacji Kłokocin - Gotartowice - Śródmieście - Chwałęcice - Zwonowice - Lyski (przyjazd do Lysek 21:59)
 • Kurs z godziny 22:15 ze Zwonowic będzie realizowany o 22:05 z Lysek jako wydłużony (od Zwonowic w obecnym planie)
Przewiń do góry