Od 15 maja 2023 roku wprowadzamy zmiany w rozkładach jazdy, przede wszystkim na liniach przebiegających przez Gotartowice.

W celu minimalizacji sytuacji, w której dwa autobusy jadą ulicą Żorską „jeden za drugim”, po czym następuje długa przerwa, wprowadzane są zmiany na liniach autobusowych nr 45 i 52. Rozkłady tych linii zostaną w miarę możliwości dowiązane do linii 48, tak aby kursy linii 45 i 52 były wykonywane w przerwach pomiędzy kursami linii 48. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zmianami rozkładów jazdy dla linii 45 i 52 – staraliśmy się w miarę możliwości, aby oprócz równiejszego rozłożenia kursów między Gotartowicami a Śródmieściem zachować dogodne przesiadki w Gotartowicach dla osób przemieszczających się między Żorami a Boguszowicami i Kłokocinem.

Zmiany w zakresie linii 45 dotyczą także odcinka między Śródmieściem a Chwałęcicami i Zwonowicami, gdzie kursowanie autobusów generalnie przesunięto na nieco wcześniejsze godziny, zgodnie z wpływającymi ze strony pasażerów sugestiami.

Ponadto, dla ograniczenia niepotrzebnych kursów realizowanych w krótkich odstępach czasu zmianie ulega sposób obsługi Golejowa, Ochojca i Grabowni w dni wolne. W soboty i niedziele w miejsce jednego kursu linii 13 i 32 do Grabowni skierowane zostaną kursy linii 14, realizując wariant obsługujący zarówno Ochojec, jak i Grabownię. Dzięki zmianom poprawie ulegnie odwóz do Grabowni po niedzielnej mszy z godziny 11:00 w parafii w Golejowie. Równocześnie w porach, w których funkcjonowało bezpośrednie połączenie z Chwałowicami i Boguszowicami, autobusy zostaną skomunikowane na Placu Wolności, umożliwiając dogodne przesiadki.

Zmiany – szczegóły:

 • Linia 13
  • kurs w soboty z godziny 6:09 z przystanku Boguszowice Pętla zostaje skrócony do Placu Wolności
  • kurs w niedziele z przystanku Boguszowice Osiedle Pętla z godziny 10:44 zostaje skrócony do przystanku Rybnik Śródmieście Plac Wolności
 • Linia 14
  • kurs w soboty z godziny 6:38 z dworca autobusowego zostaje przesunięty na godzinę 6:33 i skierowany trasą przez Ochojec i Grabownię
  • kurs w niedziele z dworca autobusowego z godziny 10:33 zostaje przesunięty na 10:28
  • kurs w niedziele z dworca autobusowego z godziny 11:38 zostaje przesunięty na godzinę 11:32 skierowany trasą przez Ochojec i Grabownię
 • Linia 32
  • kurs w soboty z godziny 7:05 z przystanku Grabownia Olszowiec zostaje zlikwidowany
  • kurs w niedzielę z przystanku Grabownia Olszowiec z godziny 12:10 zostaje skrócony i będzie obsługiwany na odcinku Pl. Wolności – Boguszowice Pętla, nowa godzina odjazdu z Pl. Wolności 12:33 (dla umożliwienia przesiadki z autobusu linii 14 z Grabowni, Golejowa i Wielopola)
 • Linia 45 (zmiany dotyczą wyłącznie dni roboczych)
  • Kurs o 6:37 z Sądu w kierunku Zwonowic zostaje przesunięty na 6:33
  • Kurs o 7:05 ze Zwonowic zostaje przesunięty na 7:00
  • Kurs o 9:00 z Lysek zostaje przesunięty na 9:03
  • Kurs o 9:10 z Kłokocina zostaje przesunięty na 9:05
  • Kurs o 10:05 z Kłokocina zostaje przesunięty na 10:02
  • Kurs o 11:25 z Lysek zostaje przesunięty na 11:15
  • Kurs o 11:40 z Kłokocina zostaje przesunięty na 11:47
  • Kurs o 16:35 ze Zwonowic zostaje przesunięty na 16:42
  • Kurs o 16:55 z Kłokocina zostaje skrócony do przystanku Rybnik Śródmieście Sąd
  • Wprowadza się nowy kurs relacji Rybnik Śródmieście Sąd – Zwonowice, odjazd z przystanku Rybnik Śródmieście Sąd o godzinie 16:57
  • Kurs o 17:35 z Kłokocina zostaje skrócony do przystanku Boguszowice Stare (możliwość przesiadki na linię 48 do centrum Rybnika)
  • Wprowadza się nowy kurs relacji Zwonowice – Rybnik Śródmieście Sąd, odjazd ze Zwonowic o godzinie 17:42
  • Wprowadza się nowy kurs relacji Boguszowice Stare – Kłokocin, odjazd z Boguszowic Starych o godzinie 17:54 (po skomunikowaniu z autobusem linii 48 z centrum Rybnika)
  • Kurs o 18:00 z dworca kolejowego będzie wykonywany na skróconej trasie Gotartowice – Kłokocin, z godziną odjazdu z Gotartowic 18:32 (po skomunikowaniu z linią 52 od strony Rybnika oraz linią 52 od strony Żor)
  • Wprowadza się nowy kurs relacji Rybnik Śródmieście Sąd – Zwonowice, odjazd z przystanku Rybnik Śródmieście Sąd o godzinie 18:12
  • Kurs o 18:15 ze Zwonowic zostaje przesunięty na 18:57
  • Kurs o 18:30 z Kłokocina zostaje skrócony do Gotartowic i przesunięty na godzinę 18:11
  • Kurs o 19:30 z Kłokocina do dworca autobusowego zostaje przesunięty na 19:00
  • Wprowadza się nowy kurs z Kłokocina do przystanku Rybnik Śródmieście Sąd, odjazd z Kłokocina o godzinie 19:55
  • Kurs o 20:00 ze Zwonowic będzie wykonywany na skróconej trasie Rybnik Śródmieście Sąd – Kłokocin, z godziną odjazdu z przystanku początkowego o 20:25 (trzy minuty później niż obecnie)
  • Kurs o 21:17 z dworca autobusowego w kierunku Kłokocina zostaje przesunięty na 21:12
 • Linia 52
  • Obowiązują nowe godziny odjazdów oraz terminy kursowania: część kursów zostaje oznaczona jako realizowana wyłącznie w dni robocze nauki szkolnej, jako efekt mniejszego zapotrzebowania na przewozy, w zamian uruchomiony zostaje dodatkowy kurs w dni robocze, dla zapewnienia godzinnego taktu przez cały dzień, zmiany godzin odjazdów dotyczą także dni wolnych od pracy
  • Godziny odjazdów autobusów linii 52 w dni robocze z dworca autobusowego w kierunku Żor: 4:25 (uruchamiany z przystanku Maroko-Nowiny Chabrowa – godzina odjazdu dotyczy przystanku początkowego), 5:06, 5:46, 6:11, 6:36, 7:01, 7:31S, 8:01, 9:01, 10:01, 11:01, 12:01, 13:01, 13:36S, 14:11, 14:31S, 15:01, 15:31, 16:01S, 17:01, 18:01, 19:01S, 20:01, 21:16, 22:07
  • Godziny odjazdów autobusów linii 52 w dni robocze z Bajerówki w kierunku Rybnika: 5:05, 6:10, 6:50, 7:10, 7:35, 7:55, 8:40S,. 9:10, 10:10, 11:10, 12:10, 13:10, 14:10, 14:40S, 15:10, 15:40S, 16:10, 16:40, 17:10S, 18:05, 19:10, 20:10S, 21:10, 22:10, 23:00
  • Godziny odjazdów autobusów linii 52 w soboty z dworca autobusowego w kierunku Żor: 5:30 (uruchamiany z przystanku Rybnik Śródmieście Dworzec Kolejowy – godzina odjazdy dotyczy przystanku początkowego), 7:16, 9:32, 11:32, 13:32, 15:32, 17:32, 19:32, 21:16
  • Godziny odjazdów autobusów linii 52 w soboty z Bajerówki w kierunku Rybnika: 6:10, 8:10, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25, 22:10
  • Godziny odjazdów autobusów linii 52 w niedziele z dworca autobusowego w kierunku Żor: 7:16, 9:32, 11:32, 13:32, 15:32, 17:32, 19:32, 21:16
  • Godziny odjazdów autobusów linii 52 w soboty z Bajerówki w kierunku Rybnika: 8:10, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25, 22:10
Przewiń do góry