Od 17 listopada nastąpią zmiany wprowadzone przez Miasto Rybnik  w rozkładach jazdy autobusów komunikacji miejskiej. Oto najważniejsze modyfikacje:

Dojazd do szpitala linią 46 - wybrane kursy tej linii zostaną wydłużone do Orzepowic.

Skomunikowanie Boguszowic ze Śródmieściem w godzinach szczytu porannego zostanie usprawnione poprzez skierowanie większej liczby kursów szybkimi trasami (linie 46A oraz 49) do centrum.

Kursy linii 48 zostaną dostosowane do potrzeb uczniów V LO na Orzepowickiej Rybnickiej Kuźni.

Obsługa Popielowa zostanie skorygowana zgodnie z wskazaniami Rady Dzielnicy. Zmiany rozkładu nie dotyczą jedynie kursów z Popielowa do Śródmieścia, ale także w przeciwnym kierunku, aby zachować równomierne odjazdy do centrum.

Kursy linii wybiegowych w kierunku Jejkowic, Gaszowic, Lysek oraz Rydułtów zostaną poprawione poprzez ulepszenie obsługi Kamionek w Lyskach oraz usprawnienie komunikacji między Lyskami a Rydułtowami.

Skomunikowanie gminy Pilchowice z Rybnikiem zostanie usprawnione.

Dodatkowo, wprowadzone zostaną niewielkie korekty na różnych liniach, które wynikają częściowo z wniosków pasażerów i częściowo z optymalizacji obiegu taboru.

Prosimy o bieżące śledzenie zmian w rozkładach jazdy.

Zmiany w rozkładzie wprowadzone przez Urząd Miasta:

Linia 5

Kurs z 9:04 przesunięcie na 8:54

Kurs z 11:19 przesunięcie na 11:44

Linia 8

Kurs z 8:40 z Rydułtów przesunięcie na 8:45

Linia 14

Likwidacji ulega kurs z 17:58 z DKM (w jego miejsce do Ochojca pojedzie autobus 34 o 18:11 z Placu Wolności)

Linia 22

Kurs z 10:14 przesunięcie na 10:24

Kurs z 12:14 przesunięcie na 12:49

Linia 23

Kurs z Kąpieliska Ruda z godziny 9:35 przesunięcie na 9:21

Kurs z KWK Rydułtowy z godziny 10:50 przesunięcie na 10:35

Kurs z Kąpieliska Ruda z godziny 11:45 przesunięcie na 11:15

Kurs z Kąpieliska Ruda z godziny 12:35 przesunięcie na 12:20

Linia 27

Kurs o 8:30 skrócić do Gaszowic

Kurs z Lysek z 10:15 – rozpoczyna o 10:12 z Gaszowic

Kurs z 9:10 – ulega likwidacji (w jego miejsce pojedzie linia 29 przez Lyski)

Kurs z 9:15 z Lysek – ulega likwidacji (w jego miejsce pojedzie linia 29 przez Lyski)

Kurs o 15:24 z Chwałowic przesunięcie na 15:35

Linia 29

Kurs o 7:51 z Chwałowic skierować przez Lyski (przyjazd 8:46)

Kurs o 8:42 z Rydułtów przesunięcie na 8:50 i skierować przez Lyski

Kurs o 9:45 z Chwałowic przesunięcie na 9:10 i skierować przez Lyski (przyjazd 10:08)

Kurs o 10:38 z Rydułtów przesunięcie na 10:30 i skierować przez Lyski

Kurs o 15:35 do Czernicy przesunięcie na 15:24

Linia 32

Kurs z 10:40 z Pl. Wolności przesunięcie na 10:45

Kurs z 18:05 przesunięcie na 18:25

Kurs z 19:15 przesunięcie na 19:30

Linia 34

Uruchamia się kurs o godzinie 18:11 z Placu Wolności do Wilczy

Uruchamia się kurs powrotny o godzinie 18:50 z Wilczy

Linia 43

Kurs z Rud z godziny 17:52 przesunięcie na 17:35

Linia 45

Kurs z 8:00 z Kłokocina zakończy kurs na przystanku R-k Śródmieście 

Uruchomienie nowego kursu w relacji R-k Śródmieście Sąd – Lyski, odjazd z Sądu godzina 8:14 

Kurs 9:03 z Lysek przesunięcie na 8:58

Linia 46

Kurs o 5:06 z Boguszowic skierowany do Orzepowic

Kurs o 5:51 z Boguszowic skierowany do Orzepowic

Kurs o 6:56 z Boguszowic przesunięcie na 6:51 i skierowany do Orzepowic

Kurs o 7:26 z Boguszowic ulega likwidacji (w jego miejsce pojedzie kurs linii 46A)

Kurs o 7:56 z Boguszowic przesunięcie na 7:51 i skierowany do Orzepowic

Kurs o 9:51 z Boguszowic skierowany do Orzepowic

Kurs o 11:51 z Boguszowic skierowany do Orzepowic

Kurs o 13:51 z Boguszowic skierowany do Orzepowic

Kurs o 15:06 z Boguszowic skierowany do Orzepowic

Kurs o 16:51 z Boguszowic skierowany do Orzepowic

Kurs o 17:51 z Boguszowic skierowany do Orzepowic

Kurs z 8:01 z DKM rozpoczyna od Orzepowic o 7:58

Kurs z 9:01 z DKM rozpoczyna od Orzepowic o 8:58

Kurs z 11:01 z DKM rozpoczyna od Orzepowic o 10:58

Kurs z 13:01 z DKM rozpoczyna od Orzepowic o 13:03

Kurs o 12:31 z DKM przesunięcie na 12:36

Kurs o 15:06 z Boguszowic przesunięcie na 15:16

Uruchamia się kurs o 12:56 z Boguszowic (w zamian za kurs linii 48)

Kurs z 15:16 z DKM rozpoczyna od Orzepowic o 15:13

Kurs z 16:26 z DKM rozpoczyna od Orzepowic o 16:23

Kurs z 18:31 z DKM rozpoczyna od Orzepowic o 18:28

Kurs z 19:06 z DKM rozpoczyna od Orzepowic o 19:03

Linia 46A

Kurs o 6:46 z Boguszowic (w jego miejsce pojedzie linia 49 o 6:45) przesuwa się na 7:26 (w zamian za zlikwidowany kurs linii 46)

Kurs o 12:56 z Boguszowic przesuwa się na 12:51

Linia 48

Skrócenie kursu z Boguszowic z 12:51 w ten sposób, by był uruchamiany na trasie Rybnik Śródmieście Sąd – Chłodnie II, odjazd z Sądu 13:21 (od Boguszowic uruchomiony zostaje kurs linii 46 o 12:56)

Kurs o 6:36 z Boguszowic do DKM zamiast do WORDu

Kurs o 8:36 z Boguszowic do DKM zamiast do WORDu

Kurs o 11:36 z Boguszowic do DKM zamiast do WORDu

Kurs o 13:36 z Boguszowic do DKM zamiast do WORDu

Kurs o 14:36 z Boguszowic do DKM zamiast do WORDu

Kurs o 15:36 z Boguszowic do DKM zamiast do WORDu

Kurs o 12:06 z Boguszowic do WORDu zamiast do DKM

Kurs o 13:06 z Boguszowic do WORDu zamiast do DKM

Kurs o 14:06 z Boguszowic do WORDu zamiast do DKM

Kurs o 15:16 z Boguszowic przesunięcie na 15:06 skierować do WORDu zamiast do DKM

Kurs o 13:03 z WORDu przesunięcie na 13:13

Kurs o 10:03 z WORDu rozpoczyna od DKM o 10:13

Kurs o 16:43 z DKM zaczyna od WORDu o 16:33

Kurs o 17:03 z WORDu zaczyna od DKM o 17:13

Kurs o 16:03 z WORDu zaczyna od przystanku Chłodnie II o 16:05

Linia 49

Uruchamia się kurs o 6:42 z Boguszowic (w miejsce przesuniętego kursu linii 46A z 6:46)

Kurs o 14:00 z przystanku Śródmieście 3 maja uruchamia na wydłużonej trasie od przystanku Chłodnie II i nową godziną odjazdu o 13:26

Linia L2

Kurs o 16:25 z Lysek przesunięcie na 16:33

Linia 18

Kurs o 19:22 z DKM ulega skróceniu, będzie uruchamiany o 19:26 z Placu Wolności

SOBOTA

Linia 46

Wydłuża się do Orzepowic następujące kursy: 5:11, 6:11, 8:51, 10:26, 12:36, 14:36, 16:36, 18:36

Z Orzepowic uruchamia się kursy: 7:13, 11:33, 13:38, 15:38, 17:38, 19:38 (zamiast kursów z DKM)

NIEDZIELA

Linia 45

Kurs z godziny 6:10 z Kłokocina ulega skróceniu do DKM

Linia 46

Wydłuża się do Orzepowic następujące kursy: 6:11, 10:16 (przesunięcie z 10:21), 12:36, 14:36, 16:36, 18:36

Z Orzepowic uruchamia się kursy: 7:13, 11:38, 13:38, 15:38, 17:38, 19:38 (zamiast kursów z DKM)

Zmiany terminów kursowania autobusu 46A

Kurs o 7:26 z Boguszowic – kursuje w dni robocze przez cały rok

Kurs o 6:09 z Sąd – kursuje w dni robocze przez cały rok

PDFZmiany w rozkładzie wprowadzone przez Miasto Rybnik od 17.11.pdf (133,82KB)

Przewiń do góry