Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na kierowane pod adresem rozkładów jazdy postulaty z dniem 4 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

Linia 14 - przyśpieszenie porannego kursu dowożącego na godzinę ósmą z Ochojca, Golejowa i Wielopola (kurs z DKM z godziny 6:53 zostaje przesunięty na 6:47) 

Linia 45 - zmiany rozkładów jazdy polegające na dodaniu dodatkowego kursu ze Śródmieścia do Kłokocina w godzinach popołudniowych (godziny odjazdów spod Bazyliki 15:44, 16:39 i 17:44) oraz kursu powrotnego:

  • kurs ze Zwonowic z godziny 16:42 zostaje przesunięty na 16:10,
  • kurs z Kłokocina z godziny 17:00 zostaje przesunięty na 17:05,
  • kurs z Kłokocina do Boguszowic Starych z godziny 16:25 zostaje przesunięty na 16:10 i wydłużony do Sądu,
  • kurs z Boguszowic Starych do Kłokocina z godziny 16:48 zostaje zlikwidowany (sześć minut później do Kłokocina dojedzie kurs bezpośrednio z centrum miasta, jadący od Zwonowic z godziny 16:10 - odjazd z Sądu o 16:32, a z Bazyliki 16:39,
  • kurs z Kłokocina do Boguszowic Starych z godziny 17:35 ulega likwidacji, 
  • kurs ze Zwonowic z godziny 18:05 zostaje przesunięty na 18:10,
  • kurs z Boguszowic Starych do Kłokocina z godziny 17:54 zostaje wydłużony, rozpocznie trasę od przystanku Śródmieście Sąd o godzinie 17:37, przyjazd do Kłokocina 18:05

Linia 48 - zmiana trasy kursu z Boguszowic z godziny 16:36 poprzez skierowanie do Rybnickiej Kuźni, aby poprawić odwóz uczniów i uczennic V LO do Rybnickiej Kuźni i Orzepowic (odj. 17:14 z przystanku Maroko-Nowiny Szkoła) 

Linia 52 - dodanie nowego kursu o godzinie 16:01 (16:17 spod Bazyliki) w kierunku Żor oraz kursu powrotnego 

Przewiń do góry