Kiedy na e-Karcie znajdują się punkty lub bilet okresowy wystarczy wchodząc do autobusu zbliżyć e-Kartę do pola odczytowego w kasowniku.

Jeśli na e-Karcie znajdują się tylko punkty, zostanie pobrana wartość jak za przejazd normalny dla jednej osoby.

Jeśli chcemy zapłacić za przejazd drugiej osoby bez prawa do ulgi, należy wybrać pole lub przycisk oznaczony literą „N” i drugi raz przyłożyć e-Kartę do pola odczytowego.

Maksymalnie można w ten sposób zapłacić za przejazd pięciu osób, a przejazd musi się odbywać na tej samej trasie. 

Jeśli podróżny posiada prawo do ulgi przed zbliżeniem e-Karty do pola odczytowego należy wybrać pole lub przycisk oznaczony literą „U”

W tym wypadku należy pamiętać aby mieć przy sobie dokument uprawniający do ulgi. Komu należy się ulga jest podane w Regulaminie.

Jeśli na e-Karcie znajduje się bilet okresowy wystarczy wchodząc do autobusu zbliżyć e-Kartę do pola odczytowego w kasowniku. Przejazd zostanie zarejestrowany.

Nie ma konieczności przykładania e-Karty do pola odczytowego kasownika na przystanku na którym kończymy podróż. Jeśli jednak operacja to zostanie przeprowadzona nastąpi tylko wyrejestrowanie z pojazdu.

Pamiętajmy, że bilet okresowy wgrany na e-Kartę należy uruchomić do 60 dni od daty zakupu.

W przypadku biletów okresowych ulgowych, nie ma konieczności posiadania przy sobie podczas podróży dokumentu uprawniającego do ulgi.

Jeśli na e-Karcie jest wgrany bilet okresowy i punkty zawsze w pierwszej kolejności zostanie zarejestrowany przejazd z biletu okresowego. Jeśli nie chcemy skorzystać z biletu okresowego przed przyłożeniem e-Karty do czytnika należy wybrać pole lub przycisk oznaczony literą „N” lub „U” w zależności od przysługujących uprawnień.

Możemy również zarejestrować swój przejazd biletem okresowym wgranym na e-Kartę i zapłacić punktami za przejazd innej osoby.

Po wejściu do autobusu należy zarejestrować przejazd biletem okresowym wgranym na e-Kartę, a następnie należy wybrać pole lub przycisk oznaczony literą „N” lub „U” w zależności od przysługujących uprawnień i zbliżyć ponownie e-Kartę do czytnika.

Aby skorzystać z tańszych przejazdów promocyjnych wystarczy przyłożyć raz e-Kartę do pola odczytowego kasownika na przystanku na którym kończymy podróż. System automatycznie zwróci punkty na e-Kartę.

Wszystkie operacje wykonywane na czytniku są potwierdzane stosownymi komunikatami na ekranie kasownika oraz sygnałami dźwiękowymi.

WAŻNE:

W przypadku braku punktów na e-Karcie, braku biletu okresowego na e-Karcie, uszkodzenia e-Karty należy zapłacić za przejazd w inny sposób na przykład poprzez aplikacje mobilne lub kupując bilet u kierowcy.

Przewiń do góry