Informacje o Komunikacji Miejskiej Rybnik Sp. z o.o.

Budynek Dworca Autobusowego z siedzibą główną Komunikacji Miejskiej Rybnik oraz Miejskim Punktem Sprzedaży, znajduje się przy ulicy Budowlanych 6 w Rybniku.

Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku.jpeg

Działalnością KMR kieruje Prezes Zarządu, który reprezentuje go na zewnątrz, odpowiada za jego funkcjonowanie, dobór pracowników oraz powierzone składniki majątkowe. Prezesem jest Łukasz Kosobucki.

KMR obejmuje swą działalnością teren Miasta Rybnika, oraz Gmin i powiatów z którymi Miasto zawarło porozumienia komunalne dotyczące realizacji transportu zbiorowego.

Wejście do siedziby głównej budynku jest od strony ulicy Budowlanych, dostępne bezpośrednio z chodnika. Drzwi wyposażone są w samozamykacz.

Budynek nie posiada windy, dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do Miejskiego Punktu Sprzedaży przy ulicy Budowlanych 6 prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne z poziomu chodnika. Pierwsze z drzwiami wyposażonymi w samozamykacz.

MPS automatyczne drzwi wejściowe.jpeg

Drugie z drzwiami automatycznymi.

Drzwi automatyczne oraz drzwi wyposażone w samozamykacz umożliwiają swobodny przejazd wózków.

 

Toalety (płatne) na zewnątrz budynku są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

 

Z tyłu budynku, od strony stanowisk odjazdów autobusów wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Miejski Punkt Sprzedaży na Placu Wolności

Do budynku prowadzą dwa wejścia ogólnodostępne z poziomu gruntu, wyposażone w samozamykacz umożliwiające swobodny przejazd wózków.

KMR nie posiada parkingu przed Miejskim Punktem Sprzedaży na Placu Wolności. Możliwość korzystania z okolicznych miejskich miejsc parkingowych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak zainstalowanej pętli indukcyjnej.

Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Czym zajmuje się KMR?

 • Programowanie, planowanie i wdrażanie linii komunikacyjnych na terenie miasta, oraz jednostek samorządowych z którymi zawarto porozumienia,
 • Opracowywanie rozkładów jazdy,
 • Organizowanie i nadzorowanie przewozów szkolnych,
 • Realizacja płatności za usługi przewozowe,
 • Opracowywanie projektów przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu poszczególnymi rodzajami środków transportu,
 • Przygotowywanie założeń i projektów taryfowych za przejazdy transportem zbiorowym,
 • Prowadzenie i nadzorowanie drukowania, dystrybucji i sprzedaży biletów komunikacyjnych,
 • Ustawianie, konserwowanie i naprawianie przystanków i wiat przystankowych,
 • Przygotowywanie i udostępnianie informacji o funkcjonowaniu transportu zbiorowego (w tym informacja przystankowa),
 • Kontrola przestrzegania przez pasażerów postanowień taryfy i przepisów porządkowych,
 • Organizowanie i przygotowywanie spraw dla potrzeb windykacji należności wynikających z nieprzestrzegania postanowień taryfy,

Żeby załatwić sprawy w KMR, osoby ze szczególnymi potrzebami mogą:

Napisać pismo i wysłać je na adres:

Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o.,

ulica Budowlanych 6, 44 - 200 Rybnik.

Przynieść pismo do Sekretariatu. Sekretariat to biuro, w którym można zostawić pisma i inne dokumenty. Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze.

Napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mail: kmr@km.rybnik.pl.

Zadzwonić pod numer: 32 75 57 160

Przyjść do KMR i spotkać się z pracownikiem w godzinach pracy KMR. KMR czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

Wszystkie informacje o KMR można znaleźć na stronie internetowej: www.km.rybnik.pl

Przewiń do góry