Dostępny tylko u kierowcy autobusu, ważny wyłącznie w kursie i autobusie, w którym został kupiony.
Ważny w soboty, niedziele i święta, wakacje oraz inne dni wyznaczone zarządzeniem Prezydenta Miasta.

Bilet ten jest dedykowany dla członków rodziny osoby:

  • która zarejestrowała swój przejazd dowolnym biletem okresowym wgranym na eKartę imienną,
  • kupiła bilet ulgowy i podróżuje z dowodem rejestracyjnym samochodu osobowego, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem,

Przejazd musi się odbywać na wspólnym odcinku.

W przypadku kontroli biletów:

  • członek rodziny, który zarejestrował swój przejazd za pomocą biletu okresowego na eKarcie imiennej przedstawia do kontroli eKartę,
  • każdy z pozostałych członków rodziny przedstawia do kontroli bilet promocyjny zakupiony u kierowcy (lub wydruk zbiorczy biletów) lub poprzez aplkację moBilet oraz dodatkowo dokument potwierdzający posiadanie tego samego nazwiska lub adresu zamieszkania co osoba rejestrująca swój przejazd za pomocą biletu okresowego lub kupiła bilet ulgowy.

Niespełnienie, któregoś z warunków przez podróżnego będzie traktowane jak jazda z biletem nieważnym co wiąże się z nałożeniem opłaty dodatkowej.
Bilety nie obowiązują na liniach nocnych.

Prześledźmy zastosowanie Biletu rodzinnego na przykładach dwóch hipotetycznych rodzin.

Rodzina:
tata- Jan Rybnicki
mama- Anna Rybnicka
córka- Kasia Rybnicka
syn- Grzegorz Rybnicki

Córka Kasia codziennie dojeżdża do szkoły autobusem transportu zbiorowego- ma na eKarcie bilet okresowy 30 dniowy. W niedzielę wchodząc do autobusu Kasia rejestruje swój przejazd tak jak robi to każdego dnia. Tata, mama i syn kupują u kierowcy bilety po 1,50 zł.

Podczas kontroli biletów córka Kasia przedstawia do kontroli swoja eKartę imienną, reszta rodziny: tata Jan- np. dowód osobisty, mama Anna również np. dowód osobisty, brat Kasi Grzegorz- legitymację szkolną. Te cztery osoby łączy wspólne nazwisko.

Kasia może oczywiście zabrać na wspólny przejazd autobusem tylko tatę, mamę lub brata.

Rodzina:
tata- Andrzej Nowak
mama- Barbara Kowalska
syn- Zbigniew Nowak

Mama Barbara dojeżdża do pracy autobusem transportu zbiorowego- ma na eKarcie bilet okresowy 14 dniowy. W dzień świąteczny wchodząc do autobusu Barbara rejestruje swój przejazd tak jak robi to każdego dnia. Tata i syn kupują u kierowcy bilety po 1,50 zł.

Podczas kontroli biletów Barbara przedstawia do kontroli swoja eKartę imienną oraz dokument z wpisanym adresem zamieszkania, reszta rodziny: tata Andrzej- np. dowód osobisty, syn Barbary Zbigniew- legitymację szkolną. Te trzy osoby łączy wspólny adres zamieszkania.

Pani Barbara może oczywiście zabrać na wspólny przejazd autobusem tylko męża lub syna.

Rodzina:
tata- Wacław Mobilny
mama- Ewa Mobilna
syn- Szymon Mobilny
żona syna- Julia Mobilna

Tata Wacław prowadzi własną firmę w domu.

Mama Ewa pomaga mężowi w prowadzeniu firmy.

Syn Szymon pracuje w terenie i częściej podróżuje samochodem. W czasie wolnym podróżuje autobusem i kupuje bilety ulgowe z e-Karty mając przy sobie dowód rejestracyjny samochodu. W weekend zabiera wszystkich domowników do kina. Wybierają tanią i wygodną podróż autobusem. W autobusie kupuje dla siebie bilet jednorazowy ulgowy z e-Karty a dla członków swojej rodziny bilety za 1 zł poprzez aplikację mobilną.

Podczas kontroli biletów Szymon przedstawia do kontroli swoja eKartę oraz dowód rejestracyjny swojego samochodu osobowego i dokument z wpisanym adresem zamieszkania. Pokazuje też bilety za 1 zł kupione poprzez aplikację mobilną. Reszta rodziny: tata Wacław, mama Ewa i żona Szymona Julia - np. dowód osobisty.

Bilet rodzinny może być kupiony do biletu okresowego wgranego na eKartę imienną ważnego przez dowolną ilość dni (2,7,14,30) w tym także do biletów okresowych przeznaczonych na przykład dla seniorów.
Bilet rodzinny może być również kupiony do Biletu zrównoważonego, właściciel eKarty rejestruje swój przejazd Biletem zrównoważonym osoby z rodziny kupują bilety po 1,50 zł.

Bilet rodzinny może być kupony do biletu okresowego wgranego na eKartę imienną obowiązującego w dowolnej strefie.

Przykład:

Każdy mieszkaniec Rybnika, który ma wgrany na eKartę imienną bilet okresowy 0 strefy może zabrać na przejazd członków swojej rodziny liniami do przystanków granicznych. Właściciel eKarty rejestruje swój przejazd- osoby z rodziny kupują bilety po 1,50 zł.

Mieszkaniec Radlina, który ma wgrany na eKartę imienną bilet okresowy I strefy może zabrać na przejazd członków swojej rodziny linią nr 3 lub 6. Właściciel eKarty rejestruje swój przejazd- osoby z rodziny kupują bilety po 1,50 zł.

Mieszkaniec Pszowa, który ma wgrany na eKartę imienną bilet okresowy I strefy może zabrać na przejazd członków swojej rodziny linią nr 10. Właściciel eKarty rejestruje swój przejazd- osoby z rodziny kupują bilety po 1,50 zł.

Mieszkaniec Rud, który ma wgrany na eKartę imienną bilet okresowy I strefy może zabrać na przejazd członków swojej rodziny linią nr 43. Właściciel eKarty rejestruje swój przejazd- osoby z rodziny kupują bilety po 1,50 zł.

Mieszkaniec Żor, który ma wgrany na eKartę imienną bilet okresowy I strefy może zabrać na przejazd członków swojej rodziny linią nr 52. Właściciel eKarty rejestruje swój przejazd- osoby z rodziny kupują bilety po 1,50 zł.

Jeśli do tej pory kupowałeś bilet okresowy na strefę 0 może warto kupić bilet okresowy na wszystkie strefy i podróżować tanio po regionie transportem zbiorowym?

Przewiń do góry