Plan rozwoju:

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2014-2024.

UCHWAŁA NR 664/XLIII/2014 RADY MIASTA RYBNIKA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2014-2024.

Plan został opracowany miedzy innymi na podstawie dokumentu:

Ocena stanu istniejącego układu linii publicznego transportu ZTZ w Rybniku i rozwiązania funkcjonalne linii dostosowane do potrzeb mieszkańców. ©

Wiadomości dotyczące Planu:

„Projekt planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego.” i 3 (słownie: trzy) głosy.

Konsultacje społeczne „Projektu planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego.”

Historia firmy:

Początki Zarządu Transportu Zbiorowego w Rybniku sięgają 1995 roku kiedy to Rada Miasta Rybnika podjęła uchwałę o wystąpieniu z Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu Zdroju i utworzeniu własnej jednostki zajmującej się całościowo sprawami związanymi z funkcjonowaniem transportu zbiorowego.

Rezygnując z niewystarczającego sytemu organizacji utworzono w Rybnickich Służbach Komunalnych pionierską na skalę kraju Służbę Transportu Zbiorowego, przejęła ona komunikację na terenie Miasta Rybnika i Gminy Jejkowice prowadząc 22 linie autobusowe obsługiwane przez PST Transgór oraz PKS Rybnik.

W następnych latach teren działania STZ zaczął się powiększać w związku z zawieraniem przez kolejne Gminy porozumień komunalnych z Miastem Rybnik w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego. Do znacząco poprawiających komunikacje w regionie można zaliczyć porozumienia zawarte z: Gaszowicami w 1996 r.,Kuźnią Raciborską 1999 r.,Marklowicami w 2000 r., Radlinem 2000 r., Rydułtowami 2001 r., Pszowem 2001r.

Od dnia 1 stycznia 2000 roku decyzją Rady Miasta Rybnika STZ wyłączono ze struktur RSK i utworzono samodzielny zakład budżetowy pod nazwą Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku

Od czerwca 2002 roku siedziba ZTZ znajduje się w budynku Dworca Komunikacji Miejskiej przy ulicy Budowlanych 6 w Rybniku.

W dniu 17.11.2006 r. w organizowanej przez nas komunikacji został skasowany ostatni bilet papierowy, od dnia 18.11.2007 roku funkcjonuje w ramach Elektronicznej Karty Miejskiej System Elektronicznego Poboru Opłat.

W wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie przetargów nieograniczonych ZTZ podpisał umowy na aktualnie wykonywane zadnia z następującymi przewoźnikami:

  • PST Transgór
  • KŁOSOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  • Firma Przewozowa „MIKRUS” S.C. Irena Matysek Stanisław Matysek
Przewiń do góry