Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku

od poniedziałku do piątku
od 7:00 do 15:00

adres: 44 - 200 Rybnik ul. Budowlanych 6

telefony: 32 438 41 78
fax: 32 755 71 65


Numer rachunku bankowego: PKO BP SA 17 1020 2528 0000 0202 0434 8165

Przewiń do góry