Zmiana tras i rozkładów 2 maja 2022.png

Szanowni Państwo,

z początkiem maja ulegną zmianie rozkłady jazdy linii autobusowych A, 8, 13, 24, 27, 32, 42 i 45.

Zmiany w pigułce:

Zamysłów – zmiana obsługi, zamiast linii 24 będzie linia A, zapewniony zostanie bezpośredni dojazd nie tylko do centrum, ale także do dzielnicy  Maroko-Nowiny oraz do cmentarza na ul. Rudzkiej

Paruszowiec – zmiana obsługi, zamiast linii 8 będzie linia 24

Rejon ul. Janasa oraz Zebrzydowice – zwiększenie liczby obsługiwanych celów ruchu (bezpośredni dojazd do przychodni na ul. Byłych Więźniów Politycznych, na pływalnię przy Bazylice oraz do dzielnicy Paruszowiec)

Wawok – poprawa obsługi dzięki nowej (w tym miejscu) linii

Kłokocin – likwidacja linii 42, w zamian wzmocnienie linii 45 dwoma kursami, w tym także w okresie wakacyjnym (dogodny dojazd do Śródmieścia na godzinę 7:30, a także powrót po 15:30)

Lyski- przesunięciu ulegnie godzina odjazdu linii 27 z Lysek w kierunku Rybnika z godz. 17:22 na 17:27.

Linia 29 – przesunięciu ulegnie godzina odjazdu z Chwałowic do przystanku Czernica Straż z 22:15 na 22:20 oraz powrót w kierunku Rybnika z Czernica Straż z 23:00 na 23:05.

Poniżej podane są szczegóły wprowadzanych zmian:

Nowa trasa i rozkład jazdy linii A

Aby lepiej skomunikować dzielnicę Rybnik-Północ, od 2 maja trasa linii A rozpoczynać się będzie na przystanku Rybnik Północ Wawok (jeden przystanek wcześniej niż obecnie). Autobus jadąc ulicą Rudzką skieruje się od cmentarza na osiedle Maroko-Nowiny, zgodnie z obecną trasą. W dzielnicy Smolna zamiast przystanku przy ul. Reymonta trasa będzie wiodła przez ulicę Sławików. Po dotarciu do centrum (przystanek Śródmieście Sąd) autobus zostanie skierowany do pętli Zamysłów Dolna Mostek przez ulicę Wodzisławską (przystanek Smolna Osiedle).

W efekcie wprowadzonych zmian zrealizowane zostaną postulaty mieszkańców Zamysłowa, oczekujących bezpośredniego połączenia z zachodnią częścią dzielnicy Maroko-Nowiny (kompleks edukacyjny ze szkołą sportową), poprawi się także obsługa dzielnicy Wawok. W obsługiwany rejon Zamysłowa skierowane zostanie także więcej kursów w soboty, co pozwoli na dogodniejsze dojazdy na zakupy.

Nowa trasa linii 24

Skierowanie do Zamysłowa linii A pozwala na wprowadzenie zmiany trasy linii 24. Od 2 maja autobusy po dojechaniu do Śródmieścia zostaną skierowane do pętli w dzielnicy Paruszowiec. W ten sposób mieszkańcy rejonów obsługiwanych linią 24 (m.in. rejon ulicy Janasa w Niedobczycach i Niewiadomiu, rejon ul. Kasztanowej, Zebrzydowice i Orzepowice) zyskają bezpośredni dojazd do takich miejsc, jak ośrodek zdrowia przy ulicy Byłych Więźniów Politycznych, strefa przemysłowa na Paruszowcu, tężnia, Błonia, pływalnia, a także liczne szkoły średnie przy ulicy Kościuszki. W południowej części miasta kursy linii 24 pozostaną zsynchronizowane z kursami autobusów linii 4 i 9 (luki w kursowaniu linii 4 i 9 w dni robocze zostaną uzupełnione kursami linii 24). 

Skrócenie trasy linii 8

W związku z włączeniem do obsługi dzielnicy Paruszowiec linii 24 trasa linii autobusowej nr 8 będzie rozpoczynać się i kończyć na przystanku Pl. Wolności (odcinek Pl. Wolności – Paruszowiec nie będzie obsługiwany). 

Zmiany w obsłudze dzielnicy Kłokocin

Docierające do nas sygnały oraz obserwacja więźby ruchu wskazują, że istotnym problemem dzielnicy Kłokocin jest brak dogodnego dojazdu do Śródmieścia na godzinę 7:30, tj. w godzinach rozpoczynania pracy w administracji. Z tego względu uruchomiony zostanie dodatkowy kurs autobusu linii 45, który wyruszy z Kłokocina o godzinie 6:45 – przyjazd do Śródmieścia zaplanowano na 7:12. Podobnie dla powrotów z pracy utworzony zostaje nowy, dodatkowy kurs popołudniowy, odjeżdżający z Dworca Autobusowego w kierunku Kłokocina o godzinie 16:08 a ze Śródmieścia (przystanek Śródmieście Sąd) o godzinie 16:13.

Równocześnie likwidacji ulegnie linia 42. Na odcinku od Boguszowic do Chwałowic jest możliwość skorzystania z innych połączeń, natomiast dla Kłokocina ważniejsza jest poprawa skomunikowania z centrum Rybnika. Warto zaznaczyć, że nowe kursy linii 45 (w przeciwieństwie do linii 42) będą kursowały przez cały rok, zatem także w ferie i w wakacje, aby zapewnić dojazd pracownikom administracji także w czasie, gdy uczniowie zażywają wypoczynku. 

Zmiany na liniach 13 i 32

W związku ze zmianami organizacyjnymi likwidacji ulegnie kurs linii 13 z godz. 9:10i kurs linii 32 z godz. 13:40 Kursy te były wykonywane wyłącznie w dni szkolne na odcinku między Chwałowicami i Śródmieściem.

Chcemy w tym miejscu przypomnieć, że dla realizacji codziennych dojazdów najkorzystniejszą opcją jest bilet 30-dniowy za 84 zł (normalny) lub 42 zł (ulgowy). Bilet można zakodować na wydawanej bezpłatnie imiennej karcie miejskiej, ale można też kupić o każdej porze dnia i nocy poprzez aplikację  zbiletem.pl

Przewiń do góry