Opłaty dodatkowe

L.p.

Nazwa opłaty dodatkowej Normalna Płatna do 7 dni Płatna u kontrolera
1. Za przejazd bez ważnego biletu lub ważnej e-Karty. 200,00 zł 160,00 zł 100,00 zł
2. Za przejazd bez wymaganego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty w pojeździe. 160,00 zł 120,00 zł 60,00 zł
3. Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu. 400,00 zł
4. Za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub ważnej e-Karty, lub niezgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie. 80,00 zł
5. Za brak rejestracji biletu okresowego z „e – Karty” imiennej lub urządzenia mobilnego przy korzystaniu z przejazdu. 16,00 zł

Do opłaty dodatkowej jest doliczana opłata za przejazd zgodnie z cennikiem.

Przewiń do góry