Zmiany w pigułce

Chwałowice – lepszy dostęp do szpitala (kursy weekendowe), połączenie z Rybnicką Kuźnią (zalew, basen, elektrownia), połączenie ze Stodołami i Rudami (tereny rekreacyjne)

Chwałęcice, Stodoły i Rudy – likwidacja linii 43A (włączenie w linię 43), szybszy dojazd do Śródmieścia dzięki zmianie trasy linii 43

Rybnicka Kuźnia – likwidacja linii 11 (na jej miejsce pojawi się linia 26 ze zmienioną trasą), bezpośredni dojazd na Meksyk i do Chwałowic (szkoły, przychodnia, kopalnia)

Orzepowice – do Chwałowic linią 33 zamiast linii 31

Zebrzydowice i Jejkowice – zmiana trasy linii 26 (zamiast do Chwałowic, pojedzie przez Kąpielisko Ruda do Rybnickiej Kuźni), więcej kursów na dworzec autobusowy (linia 1), natomiast do Jejkowic nie dojedzie już linia 33 (do Chwałowic nadal liniami 27 i 29)

Lyski – kursy linii 33 zostają zastąpione linią 36 do rybnickiego Śródmieścia

Niewiadom, Niedobczyce i Zamysłów – bezpośredni dojazd do szkoły sportowej dzięki wydłużeniu linii 1 do Jejkowic

Świerklany – linia 33 zamiast do Jejkowic pojedzie do szpitala na Orzepowicach

Cała sieć – korekty rozkładów jazdy, aby uniknąć jeżdżenia autobusów „jeden za drugim”

Zobacz więcej

Zmiany w komunikacji miejskiej od 2 lipca

 

Szanowni Państwo,

Od 2 lipca wprowadzamy duże zmiany rozkładów jazdy oraz tras linii autobusowych. Pojawią się nowe połączenia, inne zostaną zlikwidowane lub zmieni się ich trasa; w niektórych przypadkach zmiany mają charakter kosmetycznych przesunięć o kilka minut – w innych dla odmiany warto dokładnie przestudiować cały rozkład. Ogólny opis zmian w poszczególnych dzielnicach znajduje się poniżej.

Zebrzydowice (oraz Jejkowice)

Jednym z postulatów, który był zgłaszany przez mieszkańców dzielnicy, była poprawa możliwości dojazdu w innych kierunkach niż Chwałowice. Wskazywano Plac Wolności, a także rejon Kąpieliska Ruda. Z tego względu trasa linii 26 została zmieniona – linia zamiast na trasie Jejkowice – Chwałowice kursować będzie na trasie Jejkowice – Rybnicka Kuźnia Elektrownia, przez Zebrzydowice, Maroko-Nowiny, Śródmieście, Rybnik Północ i Wielopole. Na odcinku między Śródmieściem a Elektrownią linia 26 zastąpi linię 11. Druga zmiana to zastąpienie między Jejkowicami a Rybnikiem linii 33 liną 1, która zostanie wydłużona do Jejkowic po dojechaniu do dworca autobusowego.

W efekcie wprowadzonych zmian:

  • nie zostanie zerwane połączenie z Chwałowicami (nadal do Chwałowic będzie można dojechać liniami 27 i 29)
  • mieszkańcy dzielnicy uzyskają nowe kierunki połączeń bezpośrednich: szkoła sportowa na Orzepowickiej (linia nr 1), kąpielisko Ruda (linia 26), elektrownia (linia 26)
  • bardziej równomiernie rozłożony rozkład jazdy (mniej autobusów jadących „stadem”) 

Chwałęcice i Stodoły

Nastąpi zmiana trasy linii 43 z równoczesnym „wchłonięciem” linii 43A w strukturę linii 43. Dzięki zmianie dojazd do rybnickiego śródmieścia będzie znacznie prostszy – zamiast trasy wokół osiedla Maroko-Nowiny autobus pojedzie ulicą Rudzką aż do Orzepowic, by skręcić do kąpieliska Ruda, skąd skieruje się wprost na Plac Wolności. Czas przejazdu do Śródmieścia z Chwałęcic, Stodół i Rud ulegnie wydatnemu skróceniu. Aby jednak nie zrywać możliwości przejazdu bezpośredniego także w innych kierunkach autobus po dojechaniu do Placu Wolności zostanie skierowany przez Kampus na Maroko-Nowiny i Smolną, by zakończyć swoją trasę w Chwałowicach.

W efekcie wprowadzonych zmian:

  • wymiernie krótszy czas przejazdu między północno-zachodnimi dzielnicami miasta w Śródmieściem
  • pozostawienie możliwości bezpośrednich przejazdów z Chwałęcic, Stodół i Rud na Maroko-Nowiny

Rybnicka Kuźnia

Duże zmiany dotkną dzielnicę Rybnicka Kuźnia. W miejsce „jedenastki” pojawi się linia 26 (do Śródmieścia po trasie linii 11), jednak to nie wszystkie zmiany. Mieszkańcy dzielnicy zgłaszali wnioski o bezpośredni dojazd do Chwałowic, co będzie możliwe liniami 12 i 41. Kursy poszczególnych linii zostały tak skoordynowane, by zapewnić dogodne godziny dojazdu do szkół, a równocześnie unikać jeżdżenia autobusów „w stadzie”, dlatego też skorygowano godziny kursowania autobusów linii 49 do Boguszowic.

W efekcie wprowadzonych zmian:

  • rozszerzenie możliwości bezpośredniego dojazdu o nowe kierunku (ul. Zebrzydowicka na Nowinach, Chwałowice)
  • lepsza koordynacja odjazdów

Chwałowice

Projektując zmiany dla dzielnicy Chwałowice zmniejszono liczbę kursów w stronę Zebrzydowic i Jejkowic, równocześnie rozbudowując ofertę w innych kierunkach. Przykładowo do szpitala wojewódzkiego zamiast linii 31 będzie można dojechać linią 33, dzięki czemu będzie można odwiedzić bliskich także w weekendy. Widząc, jak dobrze przyjęte zostało skierowanie do Chwałowic linii 15, także tym razem chcieliśmy zaoferować poszerzenie możliwości przejazdu o nowe kierunki – konkretnie do Chwałęcic, Stodół i Rud, a także na Rybnicką Kuźnię. Możliwy będzie też bezpośredni dojazd do cmentarza komunalnego na ulicy Rudzkiej. Trzeba też pamiętać, że Chwałowice to też dzielnica, do której się jeździ: kopalnia i szkoła średnia dzięki zmianom będą dostępne z większej liczby dzielnicy

W efekcie wprowadzonych zmian:

  • skomunikowanie Chwałowic z większą liczbą dzielnic
  • lepsza koordynacja odjazdów
  • kursy do szpitala także w weekendy

Pozostałe zmiany

Linie 13 i 32 lekko zmienią trasę na terenie gminy Świerklany, zastępując linię 31

Korekty w godzinach odjazdów (bez zmian trasy) nastąpią na liniach 27, 28 i 29, tak aby wpasować ich kursy w rozkład jazdy od Jejkowic do centrum Rybnika

Korekty w godzinach odjazdów (bez zmiany trasy) pojawią się na linii 49, tak aby autobusy między Śródmieściem a Rybnicką Kuźnią były możliwie równomiernie rozłożone

Drobne korekty godzinowe linii lokalnych w Lyskach 

Informacja o zmienianych liniach

Linia 1

obecna trasa Radlin – Niewiadom – Zamysłów – Śródmieście – Dworzec Autobusowy zostaje wydłużona od dworca autobusowego przez Maroko Nowiny (ulicą Budowlanych) i Zebrzydowice do Jejkowic

Linia 11

Likwidacja linii, na głównej części trasy zostaje zastąpiona linią 26

Linia 12 i linia 41 (linie okrężne przeciwbieżne)

Trasa obu linii zamiast zaczynać się i kończyć na dworcu autobusowym zostaje skierowana do pętli w Chwałowicach, zapewniając dojazd między Chwałowicami a Rybnicką Kuźnią

Linia 13 i 32 (linie przeciwbieżne)

Lekka korekta trasy na terenie Świerklan

Linia 26

Zmiana trasy. Obecnie linia łączy Jejkowice i Chwałowice, po zmianach – po osiągnięciu centrum Rybnika zamiast do Chwałowic linia pojedzie przez Kąpielisko Ruda, Wielopole (ulicą Lipową) do pętli przy Elektrowni

Linia 31

Likwidacja linii, na odcinku Świerklany – Boguszowice linia zostaje zastąpiona liniami 13 i 32, na odcinku między Śródmieściem a szpitalem wojewódzkim w Orzepowicach zostanie zastąpiona przetrasowaną linią 33

Linia 33

Jadąc od strony Świerklan po dojechaniu do Śródmieścia linia zmieni trasę – pojedzie przez Smolną i Maroko-Nowiny (Chabrowa – Szkoła – Budowlanych) do pętli Orzepowice Borki, obsługując szpital wojewódzki

Linia 36

Nowa linia powstała z wydzielenia kursów linii 33 obsługujących gminę Lyski. Połączy Lyski i Jejkowice (ulicą Sumińską) z centrum Rybnika

Linia 43

Trasa ulegnie dużym zmianom, którym przyświecają dwa kierunki: po pierwsze skrócić dojazd ze Stodół i Chwałęcic do centrum miasta, po drugie – nie zrywać bezpośredniego połączenia największego osiedla mieszkaniowego z terenami rekreacyjnymi. Stąd zamiast dzisiejszej trasy, gdzie autobus z Orzepowic jedzie przez Maroko-Nowiny do Śródmieścia zostanie zmieniona tak, że autobus najpierw pojedzie do Śródmieścia, a dopiero potem uda się na Maroko-Nowiny i Smolną, komunikując także Chwałowice

Linia 43A

Likwidacja linii poprzez jej włączenie w trasę linii 43

 

Zmiany zostają wprowadzone w okresie wakacyjnym, kiedy ruch jest mniejszy. Chcielibyśmy, aby czas ten pozwolił na zebranie uwag dotyczących nowych połączeń – przy tej skali zmian nie można wykluczyć, że jakieś połączenie zostało przeoczone, choć staraliśmy się zwracać uwagę, by pierwsze kursy i ostatnie kursy w poszczególnych relacjach nie uległy znaczącym zmianom. Zebrane uwagi z okresu wakacyjnego pozwolą na doszlifowanie rozkładów na wrześniowy początek roku szkolnego.

Z nowymi rozkładami jazdy można się już zapoznać w internecie Zmiany w komunikacji miejskiej od 2 lipca.

Przewiń do góry